Inzerce z oboru obchodního a kancelářského nábytku zdarma. Nákup a prodej, nábytek, regály, stojany, pulty, bezpečnostní brány atd.
 
BAZAR - Obchodní Zařízení

• 06.05.2019
Policový regál RG 320 160x170cm - Prodám policový regál Kovo Cheb sv.zelený, výška 300cm. Délka pole 160cm hloubka pole 170cm, nosnost...
• 12.04.2019
Paletový regál Proman 400cm - Prodám paletový regál Proman výborný stav. Výška 400cm, délka pole 360cm osazení podlahové stání +...
• 12.04.2019
Paletový regál Proman 730cm - Prodám paletový regál Proman výborný stav. Výška 730cm, délka pole 360cm osazení podlahové stání +...
• 12.04.2019
Policový regál RG 320 - Prodám policový regál Kovo RG320. Výška regálu 300cm, délka pole 160cm, hloubka 60cm. Nosnost pole...
• 22.02.2019
Paletový regál Proman 3 podlaží - Prodám paletový regál Proman výborný stav. Výška 462cm, délka pole 360cm osazení podlahové stání + ...

Podmínky Inzerce

Základní pojmy

Systémem se rozumí všechny webové stránky, formuláře a ostatní data přístupná na adrese www.bazaroz.cz

Provozovatelem se rozumí oprávněný provozovatel a správce systému. V rámci tohoto systému poskytuje provozovatel služby které umožňují uživatelům vkládat do systému textové, obrazové či zvukové informace (dále jen data). Služby systému umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi dále pracovat.

Uživatelem se rozumí osoba, která využívá služeb systému nebo každá osoba která se v souladu s těmito podmínkami zaregistruje, nebo se již registrovala a využívá jakoukoli z nabízených služeb.

Podmínky inzerce

 1. Podmínkou pro využití služeb systému je přistoupení uživatele k Podmínkám inzerce. Má se za to, že uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se k systému přihlašuje, přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.
 2. Uživatel ručí za zadanou inzerci v tom smyslu, že nebude odporovat platným českým zákonům, nebude klamavá a nebude porušovat slušné mravy. Právní odpovědnost za zadaný inzerát a informace z něho vyplývající nese v plné míře uživatel. V případě porušení výše uvedených povinností si Provozovatel systému vyhrazuje právo takovou inzerci ihned bez náhrady zrušit.
 3. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nezveřejňovat bezplatné inzeráty, které nesplňují tyto podmínky nebo inzeráty které nepovažuje za vhodné, a to bez dalšího vysvětlení.
 4. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb systému ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel nesmí služby systému využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci systému.
 5. Veškerá osobní data uživatelů, podléhající zákonu o ochraně osobnosti a ani ostatní data nebudou dále zveřejňována ani předávána třetí osobě, vyjma použití v rámci inzerátu.
 6. Provozovatel je oprávněn poskytnout údaje uživatele systému, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona, nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli.
 7. V případě zjištění, že data zadaná uživatelem do systému nejsou pravdivá bude inzerát z inzerce ihned a bez náhrady vyloučen. Provozovatel systému nenese žádnou odpovědnost za škody které by vznikly uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v souvislosti s využíváním služeb systému. Provozovatel nenese odpovědnost ani za škody, které by uživatelům či třetím osobám vznikli v důsledku nemožnosti využívání služeb systému.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ustanovení těchto Podmínek. Každá změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění v rámci systému. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.
 9. Uvedená pravidla se vztahují na veškeré služby poskytované systémem.
 10. Tyto Podmínky jsou platné od svého zveřejnění v rámci systému.

Help

Úvod

BAZAR OZ je inzertní server věnovaný inzerci v oblasti obchodního a kancelářského zařízení. Základ našich služeb tvoří především bezplatná inzerce na našem serveru. Pro náročné klienty je rovněž připravena komerční nabídka služeb. Z toho vyplývá také základní rozdělení systému - v levé horní části najdete dvě nabídky Kancelář a Obchod. Kliknutím na nabídku Kancelář se dostanete do části věnované Kancelářskému zařízení a kliknutím na Obchod do sekce obchodního vybavení. V rámci konkrétní sekce pak můžete zvolit zda chcete prohlížet Nabídky či Poptávky.

Vložit inzerát

Stránku pro vkládání inzerátu najdete pod odkazem Přidat inzerát - menu v levé části stránek. Při vkládání inzerátu si pozorně přečtěte popis u jednotlivých údajů. Pokud vkládáte inzerát do našeho systému poprvé, seznamte se prosím nejprve s Podmínkami inzerce.

Soukromý uživatel může do systému vložit omezený počet inzerátů. Podrobnosti o omezení počtu inzerátů najdete v Nabídce služeb. Vložený inzerát nelze změnit.

Popis polí formuláře pro vložení inzerátu

Inzerát

Kategorie: z roletkového menu vyberte do jaké sekce chcete svůj inzerát vložit.

Typ: vyberte zda jde o nabídku nebo poptávku.

Název: do textového pole název vložte co možná nejstručnější popis nabízeného či poptávaného subjektu. Pokud prodáváte například stůl, dejte do názvu prostě jen Stůl.

Text: do textového pole vložte text inzerátu. Délka inzerátu je omezena na ???? znaků. Pokud budete mít zájem o možnost vložení rozsáhlých inzerátů, přečtěte si nabídku placených služeb.

Značka: do pole značka můžete vkládat důležité informace týkající se inzerátu například "Při rychlém jednání sleva".

Cena: do pole cena vložte cenu. Cenu lze vkládat do samotného textu inzerátu, pro lepší orientaci ve výpisu inzerátů a přehlednost však doporučujeme používat pole cena.

Kontaktní údaje

Kraj: vyberte kraj ve kterém se nacházíte. Tato informace je v případě obchodního a kancelářského zařízení velmi důležitá - případný zájemce o vaši nabídku či poptávku může upřednostnit právě váš inzerát kvůli výhodnější dopravě atd.

Další kontaktní informace:

Doporučujeme inzerentům zveřejnit co nejvíce kontaktních údajů pro snadnou reakci potencionálních zájemců. Veškerá data která vkládáte do formuláře nebudou nijak dále využívána. Podrobnosti o ochraně dat najdete v Podmínkách inzerce.

Kliknutím na tlačítko Souhlasím, uložit inzerát vložíte inzerát do inzerce a ten bude v nejbližších dnech uveřejněn na stránkách bazaroz.cz.

Jak se zaregistrovat v Klientském centru?

Registrace v rámci klientského centra je určena uživatelům, kteří mají zájem využívat některou z placených služeb systému. V případě zájmu o registraci postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete stránky klientského centra, kliknutím na odkaz klientské centrum v levé části stránek.
 2. Klikněte na odkaz registrace uživatele.
 3. Vyplňte registrační formulář.
 4. Po úspěšné registraci bude na vaši e-mailovou adresu doručeno potvrzení o registraci ve kterém najdete své klientské číslo a heslo.

Jak získat kredity nutné pro využívání placených služe?

Pro využití placených služeb nesmí být vaše kreditní konto prázdné. Kredity lze získat převodem finančního obnosu na účet poskytovatele (1Kč = 1 kredit). Jako variabilní číslo přitom použijte vaše klientské číslo. Peníze lze posílat také běžnou poštovní složenkou. Po obdržení vaší platby vám bude vystaven a odeslán doklad o zaplacení a na váš účet bude převeden příslušný počet kreditů. Stav vašeho kreditního konta zjistíte na vaší klientské stránce.

Jak vložit inzerát s využitím placených služeb?

V případě následujícího postupu předpokládáme, že máte zaplacen potřebný počet kreditů. Pokud tomu tak není, prosíme přečtěte si postup jak získat kredity.

 1. Otevřete stránky klientského centra, kliknutím na odkaz klientské centrum v levé části stránek.
 2. Klikněte na odkaz Má klientská stránka.
 3. Zadejte své klientské číslo a heslo.
 4. Klikněte na odkaz vložit inzerát.
 5. Vyplňte formulář pro vložení inzerátu.
 6. Ve spodní části formuláře nastavte požadované placené služby.
 7. Potvrďte formulář.

Od vašeho kreditního konta bude odečten příslušný počet kreditů a na váš e-mail bude odesláno potvrzení o přijetí vaší žádosti o placené služby. Váš inzerát bude zveřejněn do 24 hodin od potvrzení formuláře o vložení inzerátu.

Jak odpovědět na inzerát?

U každého inzerátu jsou uvedeny kontaktní údaje. Odpovědět můžete telefonicky, písemně či mailem. V posledním případě stačí kliknout na e-mailovou adresu uvedenou u inzerátu. Po kliknutí na adresu se automaticky otevře okno nové zprávy vašeho poštovního klienta s vyplněnou adresou.

Jak hledat Inzerát?

Rozhraní pro vyhledávání ve všech uveřejněných inzerátech najdete v pravé horní části všech stran. Do prázdného textového pole vepište hledané slovo nebo slovní spojení a potvrďte kliknutím na buton OK ve spodní části. Po potvrzení se objeví výpis inzerátů vyhovujících zadanému textu.

  Copyright © 2003-2006 Jan Husa, beveloped by NEOTECH a.s.